【BNI餐飲組*環球美食*餐廳巡禮】

果肉網絡

私房火鍋

   地址 :觀塘成業街華成工商中心1101室

貴族食材,大眾化價錢,私房火鍋

更多BNI 餐飲組認證餐廳 

【認證餐廳表】:

中文:http://bnfcgroup.com/Restaurants-chi

Eng:http://bnfcgroup.com/Restaurants-eng

地圖:http://bnfcgroup.com/Maps

更多資訊關於BNI 餐飲組 , BNFC網頁: 

http://BNFC.hk/

#BNI #BNInetoworking #BNIGLOBAL #BNI餐飲組 #BNFC #餐飲聯  #日本 #日本和牛 #火鍋 #私房菜 #牛肉 #日式火鍋 #龍蝦 #元貝